• Analiza dla początkujących: AUD/NZD

  Para walutowa AUD/NZD stanowi połączenie dwóch silnych walut Antypodów: dolara australijskiego oraz dolara nowozelandzkiego. Dolar australijski w tej parze stanowi walutę bazową, z kolei dolar nowozelandzki jest walutą kwotowaną.

  Krótka charakterystyka pary walutowej AUD/NZD

  Para walutowa AUD/NZD zaliczana jest do tak zwanych walut towarowych, czyli do commodity currency. Do tej grupy zalicza się również dolar kanadyjski. Notowania w obrębie omawianej pary walutowej zależą głównie od trendów i koniunktury na rynku towarów oraz surowców. Chodzi o takie aktywa jak ropa naftowa, czy metale przemysłowe. W związku z tym, inwestorzy, którzy chcą się zająć kursami AUD/NZD, powinni przede wszystkim skupić się na newsach gospodarczych oraz zainteresować się sytuacją społeczno – gospodarczą w Australii i Nowej Zelandii. Jest to para walutowa różniąca się od walut europejskich, w związku z czym pewne zróżnicowania muszą być pojmowane dokładnie przez inwestora. W 2015 roku, czyli niespełna 3 lata temu AUD/NZD zanotowała historyczny spadek, po którym jednak wyraźnie się podnosi. Wówczas poziom notowań wynosił 1,0010. Szczyt dla AUD/NZD miał miejsce w 2011 roku, gdzie poziom to 1,3787.

  Można zauważyć, że wspomniana para walutowa dąży w tym momencie do tego, by znowu wykazywać takie poziomy. Na pewno, obie waluty krzyżowe są ciekawe dla inwestorów, dla których liczy się pozyskanie tak zwanego carry trade, czyli strategii spekulacyjnej opierającej się na zadłużaniu w walucie kraju o niskiej stopie procentowej, przy równoczesnym lokowaniu środków w walutę kraju o wysokiej stopie. W przypadku AUD/NZD inwestorzy mają zaś do czynienia z najwyżej oprocentowanymi walutami z grupy walut gospodarek G10. Należy pamiętać o tym, że dolar australijski jest walutą surowcową, wrażliwą na zmiany globalnego popytu i podaży na rynku surowcowym. Wpływ na wycenę AUD wywiera także cena ropy naftowej, rud żelaza, czy wydobycie węgla.

  Prognozy dla pary walutowej AUD/NZD

  Prognozy dla pary walutowej AUD/NZD wskazują na silne wybicie górą, czyli przemawiają na korzyść podaży. Pomimo, że ta para często notuje spadki, to można zauważyć, że potrafi się podnieść. Silne impulsy wzrostowe biorą się głównie stąd, że AUD/NZD to para dla której duże znaczenie ma rynek surowców, a ten jak wiadomo jest dynamiczny, ale i dosyć stabilny. Należy przyznać, że walka o przyznanie trendu wzrostowego jest dla pary AUD/NZD typowa, gdyż jej wykresy są bardzo zróżnicowane. Początkujący inwestorzy mogą nie do końca zrozumieć wszystkie uwarunkowania związane ze wspomnianą parą walutową. Dlatego, kiedy ktoś pewniej czuje się na rynku europejskim, to powinien zacząć od niego. Jeśli natomiast ktoś od początku wie, że rynek surowców jest tym rynkiem, gdzie notowania będą go interesowały najbardziej, to powinien faktycznie bliżej przyjrzeć się notowaniom z tego zakresu. Inwestycje tego typu sprawią, że można będzie mocniej zapoznać się z rynkami międzynarodowymi. To natomiast sprawi, że inwestor na rynku forex poczuje się pewniej.

  Published by:
 • Analiza dla początkujących: EUR/CHF

  Para walutowa EUR/CHF to tak zwana krzyżowa – cross. Krzyżuje się w niej euro, jako waluta bazowa oraz frank szwajcarski, jako waluta kwotowana. Jest to para walutowa uznawana przez inwestorów za bezpieczną, dlatego warto zapoznać się z jej charakterystyką, aby rzeczywiście przekonać się co do tego, że rynek walutowy dla początkujących wcale nie musi być trudny.

  Krótka charakterystyka: EUR/CHF

  Początkujący inwestorzy powinni bliżej zainteresować się parą walutową EUR/CHF właśnie z uwagi na to, że ten cross traktowany jest jako bezpieczny. Wynika to głównie z tego, że euro zalicza się do walut globalnych. Przyjęte jest w 19 krajach Wspólnoty, a 6 odrębnych państw również przyjęło ją w ramach umów międzynarodowych. Natomiast, frank szwajcarski także zaliczany jest do grupy walut bezpiecznych. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy ogólna sytuacja na giełdach nie jest zbyt pewna. Największy szczyt EUR/CHF zanotowała w 2007 roku, po cenie 1,6828, z kolei historyczne minimum dla wspomnianej pary walutowej miało miejsce w styczniu 2015, to poziom wynosił 0,9031.Najkorzystniej dla tej pary walutowej prezentują się wykresy dzienne, na których widać wyraźnie, że wspomniana para walutowa osiąga wzrosty, nawet mimo pojawiających się w międzyczasie, nieznacznych spadków. Jest to też jedna z najbardziej wnikliwych obserwacji, dzięki jakim można poznać istotę rynku Forex. Jego dynamika, także w przypadku bezpiecznych par walutowych, w tym par krzyżowych jest atrakcyjna dla inwestorów.

  Prognozy dla pary walutowej EUR/CHF

  Prognozy dla pary walutowej EUR/CHF prezentują się w sposób optymistyczny, skłaniający do kupna. Od lutego 2017 roku wyraźnie widać, że notowania tej pary cross znajdują się w silnym trendzie wzrostowym. Trend wzrostowy można obserwować na udostępnianych przez ekspertów wykresach, które potwierdzają, że EUR/CHF to kurs w jaki warto inwestować, gdyż ryzyko jest na nim minimalne.

  Obserwacja wykresów wskazuje, że na parze EUR/CHF zachodzi zjawisko tak zwanego podwójnego szczytu. Próby wyłamania górą na wykresach dziennych są mocno zauważalne. Dzięki temu rynek ten odznacza się stabilnością, cenną zwłaszcza dla początkujących inwestorów. Inwestorzy spekulują, że trendy związane ze wspomnianym rynkiem walutowym są korzystne, aczkolwiek należy zachować czujność, typową dla rynków inwestycyjnych. EUR/CHF to para walutowa, która niejednokrotnie udowodniła, że potrafi się silnie obronić i zawsze znajdzie się na wyższym niż przewidywany poziom. Między innymi z tego powodu inwestycje w obrębie walut europejskich są typowe dla przezornych polskich inwestorów. Od wielu lat można zauważyć, że te osoby, które interesują się polityką monetarną i sytuacją społeczno – gospodarczą Europy uzyskują najwięcej korzystnych transakcji. Jeśli więc inwestuje się w parę walutową EUR/CHF to spodziewać można się wyłącznie korzyści, kiedy do tego systematycznie sprawdza się udostępniane przez ekspertów analizy techniczne. Jest to bez wątpienia cenna wskazówka dla początkujących inwestorów.

  Published by:
 • Czym są formacje cenowe?

  Analiza techniczna stanowi jeden z ważniejszych elementów strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Kursy walut online, od kiedy stały się popularnym narzędziem pozwalającym na pomnożenie swojego biznesu, są tematem często poruszanym w branży finansowej. Wyznacznikiem decydującym o podjęciu inwestycji są notowania walut, a dokładniej pary walutowej, której aktualny kurs jest odzwierciedleniem oczekiwań inwestora. Analizując formacje cenowe, trader może przewidzieć kierunek przyszłego wybicia i zasięgu danego ruchu.

  Wykresy cenowe w analizie technicznej

  Formacje cenowe są kształtami, wzorami układającymi się na wykresach cen, zapowiadając w ten sposób odwrócenie lub też kontynuację trendu. Określone oraz powtarzalne ułożenia pozwalają inwestorowi przewidzieć dalszy ruch cen i tym samym podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży.

  Trend identyfikujemy za pomocą linii rysowanymi po dołkach i szczytach, jednocześnie szukając ich odpowiednik leżący symetrycznie do wyznaczonych wcześniej linii. W ten sposób możliwe jest odnalezienie kanałów cenowych zniżkujących świadczących o trendzie spadkowym i zwyżkujących, które informują nas o trendzie wzrostowym. Istnieje również trend horyzontalny, górnych i dolnych linii w takim przypadku szukamy w tych miejscach, w których maksima i minima notowań widoczna jest na tym samym poziomie.

  Formacje cenowe są dla inwestora informacją o ewentualnej kontynuacji trendu bądź momencie jego odwrócenia. Ponadto, z ich analizy dowiedzieć się można o zasięgu ruchu, jaki wynika z ukształtowanej formacji. Im dłużej budowana jest dana formacja, tym prawdopodobieństwo realizacji wynikającego z niej ruchu jest większe. Jesteśmy w stanie – przynajmniej w pewnym stopniu – przewidzieć notowania walut, co jest elementów strategii zarządzania ryzykiem.

  Formacje na rynku Forex

  Trend jest ściśle związany z formacjami. Podzielić je można na dwie podstawowe grupy. Formacje, które zapowiadają odwrócenie trendu, informują nas o kierowaniu się wcześniejszego ruchu ku końcowi. Z kolei formacje zapowiadające kontynuację trendu czy też konsolidację mogą oznaczać przerwę w ruchu kierunkowym. W tym czasie notowania wyraźnie się wahają, aż w końcu dochodzi do kontynuacji ogólnego trendu.

  Wśród tych dwóch grup wyróżnić można inne formacje cenowe charakteryzujące się wyżej opisanymi cechami:

  • formacje odwrócenia trendu – są szczególnie użyteczne, kiedy stosuje się je razem ze zleceniami zabezpieczającymi. Zaliczamy do nich: głowę i ramiona, potrójny szczyt i potrójne dno, podwójny szczyt i podwójne dno, formacje spodka, formację V i diament
  • formacje kontynuacji trendu – trwają krótki czas, najczęściej do kilku dni, rzadziej do kilku tygodni. Wśród nich wyróżnić można: trójkąty, flagi, chorągiewki, prostokąty i kliny.

  Formacje cenowe i ich cechy

  Inwestycje Forex wymagają analizy wykresów, dobrze wykorzystane, mogą dostarczyć traderowi bardzo ważnych informacji dotyczących zmian notowania walut. Są pomocne przy ustalaniu strategii, a także przy bieżącej obserwacji ruchu cen. Każda formacja cenowa charakteryzuje się określonym kształtem. Problemem okazuje się jednak rozpoznanie danej formacji, które pomimo że są bardzo szczegółowo opisane w literaturze, w rzeczywistości odbiegają kształtem od wzorów podręcznikowych. Szczególnie na początku gracze Forex zmagają się z trudnościami w rozróżnieniu formacji zapowiadających kontynuację trendu od formacji odwrócenia trendu.

  Published by:
 • W jaki sposób wykorzystać zmianę ceny do zarabiania na Forex?

  Zgodnie z jedną z definicji obowiązujących na rynku Forex „cena to tymczasowy konsensus wartości pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku”. Inwestorzy składają zlecenia, a każde z nich wyraża opinie dotyczącą aktualnej ceny. Mogą zatem złożyć zlecenie kupna, kiedy cena jest według niego niska lub zacząć sprzedawać, jeżeli uzna, że cena jest za wysoka.

  Kiedy następuje wzrost ceny?

  Bodźcem, który go warunkuje jest złożenie zlecenia kupna. Oczekujące zlecenia nie wywołują żadnych zmian w cenie, dopiero kiedy inwestor wchodzi natychmiast na rynek ze zleceniem kupna, cena wzrasta.

  Dynamiczne zmiany ceny występują na skutek natychmiastowego dużego zlecenia. Brak odpowiedniego wolumenu po drugiej stronie powoduje, że rynek musi szukać drugiej trony transakcji. Tendencja wzrostowa będzie utrzymywała się dopóki nie znajdzie on właściwej ilości zleceń sprzedaży. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, kiedy cena spada, jednak jest całkowicie odwrotnie. Cena spada do momentu odnalezienia odpowiedniego wolumenu zleceń kupna.

  To inwestorzy instytucjonalni kreują w dużej mierze ruch trendowy. Z największą ich aktywnością mamy do czynienia podczas sesji amerykańskiej i europejskiej. Jest duże prawdopodobieństwo, że zmiana ceny nastąpi w godzinach publikacji ważnych danych z zakresu makroekonomii. Często dochodzi do niej również po złożeniu świadczenia centralnych banków dotyczących spraw dalszej polityki monetarnej.

  Na rynku Forex pewnych sytuacji i zmian nie możemy jednak przewidzieć zawsze, ale przy odpowiedniej wiedzy i dokładnej analizie z większym powodzeniem wykorzystamy to, co obserwujemy. Wejście dużej instytucji na rynek odbywa się najczęściej z zaskoczenia. Ale… wiedz, że każde otwarte zlecenie posiada „towarzysza”, czyli zlecenie przeciwstawne. Otwierając pozycję, trzeba ją później zamknąć, wykorzystując takie zlecenia, jak Take Profit, Stop Loss lub Margin Call.

  Zlecenie przeciwstawne pojawia się w momencie, kiedy inwestor nie ustawi zlecenia SL i broker zamknie mu transakcję. Rynek po wybiciu SL wciąż jeszcze szuka zleceń przeciwstawnych, dlatego porusza się w kierunku wybicia.

  Twoje najważniejsze zadanie

  W gruncie rzeczy jest ono tylko jedno – musisz znaleźć miejsce, w którym kupujący staje się sprzedającym, bądź też kiedy sprzedający zamienia się w kupującego. Fundamentem jest wiedza, jaką otrzymałeś we wcześniejszych fragmentach tekstu. Znasz przyczyny wzrostu i obniżki ceny, a także masz świadomość, że wraz z każdym otwartym zleceniem pojawia się zlecenie przeciwstawne. Aby dobrze wykorzystać tę wiedzę, powinieneś ponadto nauczyć się właściwie czytać wykresy cenowe, które w sposób graficzny prezentują zmiany cen. Odczytasz z nich informacje na temat otwarcia i zamknięcia cen oraz cen maksymalnych i minimalnych. To pozwoli Ci w najbardziej korzystnej dla Ciebie sytuacji otwierać pozycje. Przykładowo przy słupku wzrostowym należy szukać wejścia Long, a przy konsolidacji zrezygnować z otwarcia pozycji.

  Published by:
 • Czym jest ochrona przed saldem ujemnym?

  W ofertach brokerów coraz częściej pojawia się ochrona przed saldem ujemnym, czyli Negative Balance Protection (NBP). W tym miejscu warto przypomnieć sobie dzień 15 stycznia 2015 roku, kiedy to notowania walut, a dokładnie franka szwajcarskiego drastycznie się zmieniły. Szwajcarski Bank Centralny porzucił w ten „czarny czwartek” politykę obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Dla wielu traderów był to dzień, który całkowicie zmienił ich życie.

  Decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego spowodowała pojawienie się u wielu traderów salda ujemnego. Ci, którzy tego dnia mieli otwartą pozycję krótką na franku szwajcarskim, dla przykładu przy kapitale 1000zł mogli stracić nawet 10 razy więcej, co oznacza, że byli oni na minusie, w kilka godzin stali się bankrutami.

  Czarna wizja strat na rynku Forex obecnie nie jest już tak częsta, jak miało to miejsce kilka lat temu. Pojawiła się ochrona przed saldem ujemnym, zatem ochrona przed zadłużeniem.

  Kursy walut online pod kontrolą

  Czy można kontrolować zmiany kursów walut? W gruncie rzeczy traderzy nie mają na nie żadnego wpływu, a kształtuje je sytuacja polityczna oraz ekonomiczna w Europie i na świecie. Nie oznacza to jednak, że przy każdej inwestycji musimy spodziewać się zarówno zysków, jak też strat. Ochrona przed saldem ujemnym zabezpiecza nas przed wystąpieniem debetu. To gwarancja zapewniająca, że trader nie będzie zobligowany do wyrównania ujemnego salda bez względu na występujące okoliczności. Najprościej ochronę przed saldem ujemnym wyjaśnić można jako brak konieczności spłaty ewentualnego zadłużenia. Nie ma ona wpływu na powstanie debetu, który może się pojawić. Jest ono jednak umarzane zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy klientem, a brokerem.

  Zamknięcie wszystkich tracących pozycji

  Nawet doświadczeni traderzy nie zawsze podejmują słuszne decyzje. Otwarcie bardzo niekorzystnej pozycji może spowodować, że zaczynają oni szybko tracić pieniądze. Ochrona przed saldem ujemnym na rynku Forex polega na automatycznym zamknięciu wszystkich tracących pozycji.

  Ochrona przed saldem ujemnym jest jak ubezpieczenie

  Wydaje się zatem, że stosując ochronę przed saldem ujemnym jesteśmy całkowicie wyzwoleni z sytuacji, kiedy może na naszym koncie pojawić się debet. W rzeczywistości do końca tak nie jest. Forex jest rynkiem walutowym, który, jak każdy inny rodzaj inwestycji związany jest zarówno z zyskami, jak też z ryzykiem strat i tak pozostać powinno. Strategia gry nie może być dostosowana do ochrony przed saldem ujemnym, nie można jej nadużywać. To narzędzie, które może pomóc nam pokryć ewentualne straty, które mogą wystąpić przy prowadzeniu normalnego handlu. Ochronę przed ujemnym saldem bardzo często porównuje się do ubezpieczenia. Bardzo korzystnie jest ją mieć, jednak należy unikać sytuacji, w których byłaby nam ona potrzebna.

  Przy wyborze brokera warto zapoznać się bardzo dokładnie z jego ofertą Forex. Waluty bywają bardzo złośliwe i mogą nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Zdarza się jednak, że broker – chcąc przekonać do siebie klientów – informuje ich, że zapewnia ochronę przed saldem ujemnym, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedynie chwyt marketingowy. Szukaj doświadczonego i cieszącego się zaufaniem klientów brokera, a decyzję zawsze podejmuj, mając pewność, że otrzymasz to, co Ci zaproponowano.

  Więcej infrmacji na temat forexa znajdziesz na stronie TMS

  Published by:
 • Jak grać na giełdzie za pomocą Internetu?

  Internet otwiera przed nami wielkie możliwości w różnych dziedzinach życia, również w inwestycjach. Możemy grać na giełdzie bez wychodzenia z domu, czyli zarabiać z dowolnego miejsca na ziemi. Aby jednak było możliwe osiąganie satysfakcjonujących zysków, potrzebna jest wiedza, jak to dobrze robić. Inwestycja to zysk z ryzykiem, czyli niepewny zysk, na który decydujemy się w pełni świadomie.

  Giełda – wybieramy instrumenty finansowe

  Jednym z ważniejszych instrumentów finansowych są kontrakty Futures. To umowa zawierana między kupującym, a sprzedającym na zakup lub też sprzedaż danego dobra po określonej cenie. Pośrednikiem jest giełda terminowa, odpowiadająca za ustalenie warunków kontraktu. Jeżeli chodzi dostępne instrumenty to znajdziemy wśród nich waluty, towary, akcje, kontrakty na stopę procentową oraz derywaty pogodowe. Każdy kontrakt może zostać zamknięty przed datą jego wygaśnięcia. Warunkiem jest zajęcie pozycji krótkiej, czyli pozycji przeciwstawnej.
  Drugim ważnym instrumentem są kontrakty CFD. Ich ceny zależą od cen innych instrumentów. Są bardzo elastyczne, można zarabiać zarówno na wzroście, jak też spadku kursu, przyjmując pozycje kupującego lub sprzedającego. W CFD stosuje się dźwignie finansową, a więc nie musimy posiadać budżetu, który pokryłby zakup wszystkich akcji, a jedynie taki, który jest równy kilku procentom wartości transakcji.

  Wybieramy platformę inwestycyjną

  Aby móc grać na giełdzie w Internecie, potrzebna jest platforma inwestycyjna. To wirtualne miejsce, w którym spotykają się inwestorzy i dokonują zakupu bądź sprzedaży. Platformy mogą być bardzo rozbudowane, dedykowane przede wszystkim na doświadczonych inwestorów, jak też bardzo intuicyjne i tym samym proste w obsłudze, idealne na start.
  Przy jej wyborze należy zwrócić uwagę na kilka czynników i cech. Ważne, aby platforma inwestycyjna umożliwiała dostęp do wszystkich popularnych rynków, jak giełdy, notowania surowców, towarów i forex. Nie bez znaczenia są opłaty i prowizje, im są one mniejsze, tym oferta dla przyszłego inwestora jest korzystniejsza – inwestycje będą kosztować nas mniej. Dom maklerski powinien oferować wsparcie oraz pomoc profesjonalnych maklerów. Szczególnie na początku pojawia się wiele pytań i wątpliwości, warto jest mieć pewność, że zawsze możemy liczyć na osobę, która zna odpowiedzi na wszystkie, nawet te najtrudniejsze pytania związane z inwestowaniem.

  Rynki światowe contra rynki polski

  Polskie rynki są tańsze i łatwiejsze, zagraniczne drogie, trudne i nieosiągalne dla każdego – świadomość wielu osób nie do końca jest zgodna z prawdą. Inwestorze często nie dają sobie szansy na światowych rynkach, ponieważ uważają, że nie stać ich na zagraniczne akcje. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach można je kupić taniej niż na polskich rynku. Ponadto zapewniają większą płynność i bezpieczeństwo. Nasze krajowe fundusze są mniejsze, jeżeli uwzględnimy wartości zarządzanych aktywów.

  Skoro zagraniczne fundusze gwarantują większą płynność i bezpieczeństwo oraz bywają tańsze, niż polskie, to oznacza to, że krajowy rynek nie jest godny uwagi? Inwestowanie jest kwestią indywidualną i każdy powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakich rynkach pragnie inwestować. Jedni lepiej czują się na rynku polskim, inni na zagranicznym. Kluczowa jest jednak znajomość tego, na który się decydujemy i obserwacja zmian, jakie na nim zachodzą.

  Published by:
 • W jaki sposób rozpocząć przygodę z Forexem?

  Globalny rynek wymiany walut, czyli Forex. Z pojęciem tym spotykamy się coraz częściej, dzienny obrót na tym rynku finansowym wynosi aż 5,3 mld dol. Imponująca suma ma jednak swoje przyczyny. Duża płynność, która wyróżnia Forex spośród innych rynków powoduje, że coraz większa część inwestorów decyduje się właśnie na niego. A co z osobami, które dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem, od czego powinny zacząć, jeżeli chodzi o rynek Forex?
  Forex jest ogromnym, ogólnoświatowym kantorem online. Nie można jednak utożsamiać go z kantorami, z których korzystamy na co dzień w celu wymiany walut przed zagranicznym wyjazdem. Obrót odbywa się na rynku międzybankowym, transakcje nie są dokonywane w jednym konkretnym miejscu. W Polsce taką rolę pełni GPW. Wszystko to powoduje, iż wybór odpowiedniego domu maklerskiego może być kluczowy dla naszego powodzenia na rynku Forex.

  Przygodę z Forex zacznij z zaufanym brokerem

  Nietrudno jest się zniechęcić do inwestowania zarówno na giełdzie, jak też na rynku Forex. Dla niektórych już pierwsze niepowodzenie jest sygnałem, że nie jest to zajęcie dla nich, poddają się i rezygnują. Nierzadko jednak zdarza się tak, że to brak odpowiedniego wsparcia ze strony brokera, trudna w obsłudze platforma i brak dostępu do bazy wiedzy, która pozwala na doskonalenie swoich umiejętności, są przyczyną braku satysfakcji i zadowolenia z inwestycji na Forex.

  Dom maklerski, na który się decydujemy, musi cieszyć się dużym zaufaniem wśród innych inwestorów. Ich opinie powinny być dla nas punktem wyjścia, od którego rozpoczniemy poszukiwanie naszej idealnej platformy forexowej. Doświadczenie, liczne nagrody i rekomendacje świadczą o dużym potencjale brokera, który gwarantuje bezpieczeństwo i wsparcie. Szczególnie ważna jest również obsługa klienta i baza wiedzy, z której mogą korzystać inwestorzy.

  Platforma inwestycyjna dla początkujących i doświadczonych inwestorów
  Dla użytkowników platformy kluczowe znaczenie mają oczywiście koszty, jakie muszą ponieść z tytułu korzystania z danej usługi. Przed podjęciem decyzji, należy zwrócić uwagę na opłaty za rachunek oraz prowizje. Inwestycja powinna nas kosztować jak najmniej. Warto wybrać platformę, która udostępnia wszystkie możliwe instrumenty finansowe. Różnorodność ma znaczenie, szczególnie kiedy szukamy alternatyw i jeszcze lepszych rozwiązań.

  Jeżeli szukasz swojej pierwszej platformy inwestycyjnej, dobrym sposobem, aby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, jest skorzystanie z wersji demo. To możliwość przetestowania narzędzia bez ryzyka straty pieniędzy. Interfejs platformy powinien być przejrzysty, intuicyjny i prosty w obsłudze i równocześnie powinien posiadać wiele funkcji i dodatkowych narzędzi. Opanowanie wszystkich funkcjonalności nawet przy bardzo intuicyjnej platformie zajmuje mniej lub więcej czasu, jednak interfejs powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby odnalezienie potrzebnych informacji i danych zajmowało Ci maksymalnie jak najmniej czasu.

  Forex, czyli transakcje na parach walutowych

  Decydując się na Forex, podstawy są już Ci znane. W przypadku tego rynku transakcje dokonuje się na parach walutowych, tak jak przy wymianie walut w kantorze. Celem jest zysk na różnicy kursów. Najczęściej jednak pojawia się problem, którą parę walutową wybrać. Początkujący inwestorzy, ale nie tylko, najczęściej decydują się na EUR/USD. Oprócz tej pary, wybierają jeszcze jedną, czyli zazwyczaj „pracują” na dwóch walutach. Dużą popularnością w Polsce cieszy się również GBP/USD. Pamiętać należy, że na zmianę kursów wpływ mają m.in. wydarzenia polityczne, interwencje banków centralnych czy też dane makroekonomiczne.

  Published by:
 • Platformy forexowe

  Handel walutami to według wielu opłacalny biznes. Wraz z doświadczeniem można zarabiać coraz więcej bez wychodzenia z domu lub dowolnego miejsca, w jakim się aktualnie znajdujemy. Kontrolowanie zmian oraz umiejętność odczytywania raportów i wykresów przyczyniają się do prowadzenia inwestycji bardziej świadomych, a tym samym gwarantujących większy zysk. Niewątpliwie duże znaczenie ma także wybór platformy forexowej. Które są w Polsce najpopularniejsze i oceniane są przez inwestorów najwyżej?

  Aby móc dokonać transakcji na rynku walutowym, koniecznie trzeba posiadać konto na platformie forexowej, która jest udostępniana przez brokerów. Możliwe jest zainstalowanie jej na urządzeniu mobilnym lub też korzystanie z niej za pośrednictwem komputera. To platforma forexowa pozwala na handel na rynku, a broker na podstawie zleceń osób indywidualnych dokonuje odpowiednich transakcji.

  Platform forexowych jest coraz więcej, co może utrudnić wybór początkującym inwestorom. Warto wiedzieć, które z nich są tymi będącymi o krok lub dwa przed konkurencją.

  TMS Trader – jeszcze szybsze działanie, jeszcze więcej możliwości

  W ostatnim czasie, jedna z wiodących platform inwestycyjnych w naszym kraju, doczekała się odświeżonej, unowocześnionej wersji. Jeden rachunek maklerski gwarantuje możliwość korzystania z najważniejszych światowych rynków, czyli Forex, akcje i obligacje, indeksy i towary. Klienci domu maklerskiego TMS Brokers https://www.tms.pl/ mają dostęp do wiodącej na świecie platformy forexowej MT4. Wykorzystywana jest ona przez ponad 150 brokerów i banków na wszystkich kontynentach. Wyróżnia się rozbudowanymi narzędziami, wysokim stopniem personalizacji i bezpieczeństwa, a także dużą ilością funkcji analitycznych.

  Niewątpliwą zaletą MT4 jest łatwość obsługi i bardzo przejrzysty interfejs. Jedno kliknięcie pozwala na realizację transakcji, a dzięki strategiom transakcyjnym EAs można skorzystać z handlu automatycznego. Prosty język MQL4 i wygodne wskaźniki to duże zalety dla początkujących inwestorów, którzy mogą precyzyjnie i bez żadnych problemów analizować trendy i ruchy cen. Ponadto platforma forexowa MT4 proponuje stałe i zmienne spready, a dźwignia, jaka obowiązuje, wynosi od 1:1 do 1:100. Klienci doceniają ponadto ochronę ujemnego salda i dużą swobodę w dostosowywaniu wyglądu panelu użytkownika. MT4 to bez wątpienia lider na rynku Forex.

  High Speed Trading, czyli platforma Forex o dużej szybkości działania

  Mniej znaną, jednak również wysoko ocenianą przez klientów platformą forexową, jest Robotero. Wyróżnia ją rozbudowany kalendarz makroekonomiczny, w którym znajdziemy 300 publikacji. Zaletą platformy jest połączenie jej z agencją Thomson Reuters, co powoduje, iż egzekucja zlecenia, jak też przekierowanie wartości na rachunek odbywają się niemalże natychmiast.

  Platforma forexowa jest dedykowana dla doświadczonych inwestorów głównie ze względu na możliwość definiowania wszelkich możliwych parametrów zlecenia, jak kierunek, para czy lot.

  WebTrader – wieloplatformowe rozwiązanie

  Transakcje za pomocą tej platformy odbywają się pośrednictwem przeglądarki internetowej. To duża zaleta, gdyż, aby dokonać zakupu lub sprzedaży waluty, potrzebujemy jedynie dowolnego urządzenia z połączeniem sieciowym. Panel użytkownika dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, co może nam ułatwić korzystanie z platformy. Korzystając z WebTrader możliwa jest realizacja transakcji oczekujących, natychmiastowych Take Profit, Trailing Stop oraz popularne Stop Loss.

  Wszystkie powyżej opisane platformy forexowe są tymi, które najwyżej oceniane są przez klientów. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie bezkonkurencyjna na światowym rynku Forex jest platforma MT4.

  Published by:
 • Fakty na temat Forexu

  Forex kusi swoją prostotą i obietnicą uzyskiwania zysków. Jednakże też przestrzega – że inwestowanie wciąga niczym narkotyk i należy się odpowiednio przygotować do stawiania pierwszych kroków. Chcesz poznać forex od kuchni? Sprawdź najczęstsze pytania dotyczące inwestowania w rynki walutowe!

  Skoro już zainteresowałeś się tematem forex, na pewno masz w głowie milion pytań o sposób funkcjonowania, działania czy tego, jak zacząć. Przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi analityków i doświadczonych inwestorów.

  Czy zarabianie na forex jest proste?

  Gdyby tak było, każdy inwestowałby swoje pieniądze. Forex – jak inne obszary, w których można inwestować nie jest łatwy. Należy się odpowiednio przygotować – pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. Dużo ćwiczyć na demo kontach, uczestniczyć w webinariach i zdobywać doświadczenie i płynność w poruszaniu się w takim otoczeniu. Wtedy być może, inwestowanie będzie dla Ciebie proste.

  Czy każdy ekspert internetowy czy automatyczne systemy zarabiania pomogą w stawianiu pierwszych kroków?

  Naturalnie każdy ekspert jest w stanie przekazać dużą wiedzę, ale też nie można się nastawiać, że będzie on dzielić się całym swoim know how. Co do automatycznych systemów zarabiania – tutaj powrócimy do pierwszego pytania – gdyby rzeczywiście zarabiały, wtedy każdy by z nich korzystał. Jak jest? Lepiej samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

  Jakie potrzebne jest wykształcenie, aby z sukcesami inwestować na rynku walutowym?

  Wbrew pozorom to nie wykształcenie jest kluczowe. Nie trzeba być genialnym matematykiem, wybitnym ekonomistą lub najlepszym księgowym, aby zarabiać na forex. Kluczem jest inteligencja, umiejętność łączenia faktów i wyciągania wniosków. Spryt, doświadczenie i wiedza teoretyczna też tutaj jest istotna. To jak z różnymi zawodami, przecież lekarz zaraz po studiach też nie jest dobrym i godnym zaufania specjalistom, a wymaga się od niego uczenia i ciągłego zdobywania praktyki, prawda?

  Czy można przewidzieć ceny walut oraz trendy na rynku?

  Nie jest to możliwe, ponieważ na wysokość kursu wpływa wiele czynników, często niezależnych od nas. Tym samym „przewidywanie” jest tak samo miarodajne jak wróżby z fusów. Dopiero obserwowanie zachowań, korzystanie z narzędzi i wykresów jest w stanie nam podpowiedzieć, co może wydarzyć się na rynku inwestycyjnym.

  Published by:
 • Czym jest depozyt zabezpieczający?

  Depozyt zabezpieczający już po samej nazwie sugeruje nam swoją rolę w procesach inwestycyjnych. Jednak czy każdy z nas jest w stanie określić słowami poprawną definicję oraz istotę jego działania? Czy wiadomo jak obliczać i z którego rodzaju depozytu zabezpieczającego korzystać? O tym w poniższym artykule.

  Najczęściej depozyt zabezpieczający określany jest jako kwota, którą możemy przeprowadzić dowolną transakcję, jednakże elementem, który ją wyróżnia jest stopień – ułamek łącznego kapitału, jakim zarządzamy. Bardzo łatwo można przedstawić depozyt zabezpieczający na przykładzie akcji spółek – przy założeniu jakieś kwoty – powiedzmy 200 tysięcy złotych, depozytem zabezpieczającym na otwarciu pozycji jest to 12% sumy. Co nam to daje? Że zarówno zysk, jak i strata będzie liczona wedle tej liczby. Inwestorzy mogą pomnażać swoje pieniądze o te 12% w skali zainwestowanej sumy, jednakże muszą liczyć się też z tym, że mogą je stracić w takiej samej wysokości procentowej.

  Depozyt zabezpieczający – jak go liczyć?

  Podstawową kwestią przy zakładaniu depozytu zabezpieczającego jest algorytm jego liczenia. Jak wiadomo, żadne cyfry i liczby nie biorą się ani z nieba, ani z wróżb, a konkretnych wzorów. Podobnie jest i tutaj. Aby określić minimalnie wymagany depozyt zabezpieczający, należy współczynnik tego depozytu pomnożyć przez wartość całej transakcji.

  Naturalnie w takich sytuacjach nie musimy się posiłkować wyłącznie depozytem zabezpieczającym, ale mamy więcej instrumentów na rynku inwestycyjnym, które pomogą nam w zachowaniu kapitału i unikaniu błędów. Do takich zaliczymy m.in.:

  • zabezpieczający rachunek depozytowy – jest on zwykle określony dokładną i obszerną umową z brokerem. Taki rachunek z góry określa prawa, specjalne założenia zabezpieczające, oraz konieczność wznoszenia takich procesów. W dodatku wielkość depozytów zabezpieczających w naszym kraju ma swoje regulacje, które są ustalane przez różne instytucje w zależności od tego, o jakim rynku inwestycyjnym mówimy,

  • wstępny depozyt zabezpieczający – przy składaniu dowolnego zlecenia, jest z góry określona wartość procentowa takiego depozytu, a tym samym każdy klient jest zobowiązany do jego poniesienia. Warto również wspomnieć, że tego typu depozyty są naliczane tylko jednokrotnie,

  • właściwy depozyt zabezpieczający – który zostaje rozliczony każdego dnia. Nosi także nazwę „utrzymania”, dlatego gdy wartość tego depozytu zmalała za sprawą ryzykownych decyzji i negatywnego działania rynku, inwestor ma obowiązek wyrównania kwoty do właściwej. W innym przypadku makler obsługujący konto, może je zamknąć.

  Published by: