Trochę o rynku Forex i nie tylko » 10 października 2017

Daily Archives: 10 października 2017

W jaki sposób wykorzystać zmianę ceny do zarabiania na Forex?

Zgodnie z jedną z definicji obowiązujących na rynku Forex „cena to tymczasowy konsensus wartości pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku”. Inwestorzy składają zlecenia, a każde z nich wyraża opinie dotyczącą aktualnej ceny. Mogą zatem złożyć zlecenie kupna, kiedy cena jest według niego niska lub zacząć sprzedawać, jeżeli uzna, że cena jest za wysoka.

Kiedy następuje wzrost ceny?

Bodźcem, który go warunkuje jest złożenie zlecenia kupna. Oczekujące zlecenia nie wywołują żadnych zmian w cenie, dopiero kiedy inwestor wchodzi natychmiast na rynek ze zleceniem kupna, cena wzrasta.

Dynamiczne zmiany ceny występują na skutek natychmiastowego dużego zlecenia. Brak odpowiedniego wolumenu po drugiej stronie powoduje, że rynek musi szukać drugiej trony transakcji. Tendencja wzrostowa będzie utrzymywała się dopóki nie znajdzie on właściwej ilości zleceń sprzedaży. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, kiedy cena spada, jednak jest całkowicie odwrotnie. Cena spada do momentu odnalezienia odpowiedniego wolumenu zleceń kupna.

To inwestorzy instytucjonalni kreują w dużej mierze ruch trendowy. Z największą ich aktywnością mamy do czynienia podczas sesji amerykańskiej i europejskiej. Jest duże prawdopodobieństwo, że zmiana ceny nastąpi w godzinach publikacji ważnych danych z zakresu makroekonomii. Często dochodzi do niej również po złożeniu świadczenia centralnych banków dotyczących spraw dalszej polityki monetarnej.

Na rynku Forex pewnych sytuacji i zmian nie możemy jednak przewidzieć zawsze, ale przy odpowiedniej wiedzy i dokładnej analizie z większym powodzeniem wykorzystamy to, co obserwujemy. Wejście dużej instytucji na rynek odbywa się najczęściej z zaskoczenia. Ale… wiedz, że każde otwarte zlecenie posiada „towarzysza”, czyli zlecenie przeciwstawne. Otwierając pozycję, trzeba ją później zamknąć, wykorzystując takie zlecenia, jak Take Profit, Stop Loss lub Margin Call.

Zlecenie przeciwstawne pojawia się w momencie, kiedy inwestor nie ustawi zlecenia SL i broker zamknie mu transakcję. Rynek po wybiciu SL wciąż jeszcze szuka zleceń przeciwstawnych, dlatego porusza się w kierunku wybicia.

Twoje najważniejsze zadanie

W gruncie rzeczy jest ono tylko jedno – musisz znaleźć miejsce, w którym kupujący staje się sprzedającym, bądź też kiedy sprzedający zamienia się w kupującego. Fundamentem jest wiedza, jaką otrzymałeś we wcześniejszych fragmentach tekstu. Znasz przyczyny wzrostu i obniżki ceny, a także masz świadomość, że wraz z każdym otwartym zleceniem pojawia się zlecenie przeciwstawne. Aby dobrze wykorzystać tę wiedzę, powinieneś ponadto nauczyć się właściwie czytać wykresy cenowe, które w sposób graficzny prezentują zmiany cen. Odczytasz z nich informacje na temat otwarcia i zamknięcia cen oraz cen maksymalnych i minimalnych. To pozwoli Ci w najbardziej korzystnej dla Ciebie sytuacji otwierać pozycje. Przykładowo przy słupku wzrostowym należy szukać wejścia Long, a przy konsolidacji zrezygnować z otwarcia pozycji.

Published by: