Trochę o rynku Forex i nie tylko » 23 października 2017

Daily Archives: 23 października 2017

Czym są formacje cenowe?

Analiza techniczna stanowi jeden z ważniejszych elementów strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Kursy walut online, od kiedy stały się popularnym narzędziem pozwalającym na pomnożenie swojego biznesu, są tematem często poruszanym w branży finansowej. Wyznacznikiem decydującym o podjęciu inwestycji są notowania walut, a dokładniej pary walutowej, której aktualny kurs jest odzwierciedleniem oczekiwań inwestora. Analizując formacje cenowe, trader może przewidzieć kierunek przyszłego wybicia i zasięgu danego ruchu.

Wykresy cenowe w analizie technicznej

Formacje cenowe są kształtami, wzorami układającymi się na wykresach cen, zapowiadając w ten sposób odwrócenie lub też kontynuację trendu. Określone oraz powtarzalne ułożenia pozwalają inwestorowi przewidzieć dalszy ruch cen i tym samym podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży.

Trend identyfikujemy za pomocą linii rysowanymi po dołkach i szczytach, jednocześnie szukając ich odpowiednik leżący symetrycznie do wyznaczonych wcześniej linii. W ten sposób możliwe jest odnalezienie kanałów cenowych zniżkujących świadczących o trendzie spadkowym i zwyżkujących, które informują nas o trendzie wzrostowym. Istnieje również trend horyzontalny, górnych i dolnych linii w takim przypadku szukamy w tych miejscach, w których maksima i minima notowań widoczna jest na tym samym poziomie.

Formacje cenowe są dla inwestora informacją o ewentualnej kontynuacji trendu bądź momencie jego odwrócenia. Ponadto, z ich analizy dowiedzieć się można o zasięgu ruchu, jaki wynika z ukształtowanej formacji. Im dłużej budowana jest dana formacja, tym prawdopodobieństwo realizacji wynikającego z niej ruchu jest większe. Jesteśmy w stanie – przynajmniej w pewnym stopniu – przewidzieć notowania walut, co jest elementów strategii zarządzania ryzykiem.

Formacje na rynku Forex

Trend jest ściśle związany z formacjami. Podzielić je można na dwie podstawowe grupy. Formacje, które zapowiadają odwrócenie trendu, informują nas o kierowaniu się wcześniejszego ruchu ku końcowi. Z kolei formacje zapowiadające kontynuację trendu czy też konsolidację mogą oznaczać przerwę w ruchu kierunkowym. W tym czasie notowania wyraźnie się wahają, aż w końcu dochodzi do kontynuacji ogólnego trendu.

Wśród tych dwóch grup wyróżnić można inne formacje cenowe charakteryzujące się wyżej opisanymi cechami:

• formacje odwrócenia trendu – są szczególnie użyteczne, kiedy stosuje się je razem ze zleceniami zabezpieczającymi. Zaliczamy do nich: głowę i ramiona, potrójny szczyt i potrójne dno, podwójny szczyt i podwójne dno, formacje spodka, formację V i diament
• formacje kontynuacji trendu – trwają krótki czas, najczęściej do kilku dni, rzadziej do kilku tygodni. Wśród nich wyróżnić można: trójkąty, flagi, chorągiewki, prostokąty i kliny.

Formacje cenowe i ich cechy

Inwestycje Forex wymagają analizy wykresów, dobrze wykorzystane, mogą dostarczyć traderowi bardzo ważnych informacji dotyczących zmian notowania walut. Są pomocne przy ustalaniu strategii, a także przy bieżącej obserwacji ruchu cen. Każda formacja cenowa charakteryzuje się określonym kształtem. Problemem okazuje się jednak rozpoznanie danej formacji, które pomimo że są bardzo szczegółowo opisane w literaturze, w rzeczywistości odbiegają kształtem od wzorów podręcznikowych. Szczególnie na początku gracze Forex zmagają się z trudnościami w rozróżnieniu formacji zapowiadających kontynuację trendu od formacji odwrócenia trendu.

Published by: