Daily Archives: 1 lutego 2018

Analiza dla początkujących: AUD/NZD

Para walutowa AUD/NZD stanowi połączenie dwóch silnych walut Antypodów: dolara australijskiego oraz dolara nowozelandzkiego. Dolar australijski w tej parze stanowi walutę bazową, z kolei dolar nowozelandzki jest walutą kwotowaną.

Krótka charakterystyka pary walutowej AUD/NZD

Para walutowa AUD/NZD zaliczana jest do tak zwanych walut towarowych, czyli do commodity currency. Do tej grupy zalicza się również dolar kanadyjski. Notowania w obrębie omawianej pary walutowej zależą głównie od trendów i koniunktury na rynku towarów oraz surowców. Chodzi o takie aktywa jak ropa naftowa, czy metale przemysłowe. W związku z tym, inwestorzy, którzy chcą się zająć kursami AUD/NZD, powinni przede wszystkim skupić się na newsach gospodarczych oraz zainteresować się sytuacją społeczno – gospodarczą w Australii i Nowej Zelandii. Jest to para walutowa różniąca się od walut europejskich, w związku z czym pewne zróżnicowania muszą być pojmowane dokładnie przez inwestora. W 2015 roku, czyli niespełna 3 lata temu AUD/NZD zanotowała historyczny spadek, po którym jednak wyraźnie się podnosi. Wówczas poziom notowań wynosił 1,0010. Szczyt dla AUD/NZD miał miejsce w 2011 roku, gdzie poziom to 1,3787.

Można zauważyć, że wspomniana para walutowa dąży w tym momencie do tego, by znowu wykazywać takie poziomy. Na pewno, obie waluty krzyżowe są ciekawe dla inwestorów, dla których liczy się pozyskanie tak zwanego carry trade, czyli strategii spekulacyjnej opierającej się na zadłużaniu w walucie kraju o niskiej stopie procentowej, przy równoczesnym lokowaniu środków w walutę kraju o wysokiej stopie. W przypadku AUD/NZD inwestorzy mają zaś do czynienia z najwyżej oprocentowanymi walutami z grupy walut gospodarek G10. Należy pamiętać o tym, że dolar australijski jest walutą surowcową, wrażliwą na zmiany globalnego popytu i podaży na rynku surowcowym. Wpływ na wycenę AUD wywiera także cena ropy naftowej, rud żelaza, czy wydobycie węgla.

Prognozy dla pary walutowej AUD/NZD

Prognozy dla pary walutowej AUD/NZD wskazują na silne wybicie górą, czyli przemawiają na korzyść podaży. Pomimo, że ta para często notuje spadki, to można zauważyć, że potrafi się podnieść. Silne impulsy wzrostowe biorą się głównie stąd, że AUD/NZD to para dla której duże znaczenie ma rynek surowców, a ten jak wiadomo jest dynamiczny, ale i dosyć stabilny. Należy przyznać, że walka o przyznanie trendu wzrostowego jest dla pary AUD/NZD typowa, gdyż jej wykresy są bardzo zróżnicowane. Początkujący inwestorzy mogą nie do końca zrozumieć wszystkie uwarunkowania związane ze wspomnianą parą walutową. Dlatego, kiedy ktoś pewniej czuje się na rynku europejskim, to powinien zacząć od niego. Jeśli natomiast ktoś od początku wie, że rynek surowców jest tym rynkiem, gdzie notowania będą go interesowały najbardziej, to powinien faktycznie bliżej przyjrzeć się notowaniom z tego zakresu. Inwestycje tego typu sprawią, że można będzie mocniej zapoznać się z rynkami międzynarodowymi. To natomiast sprawi, że inwestor na rynku forex poczuje się pewniej.

Published by:

Analiza dla początkujących: EUR/CHF

Para walutowa EUR/CHF to tak zwana krzyżowa – cross. Krzyżuje się w niej euro, jako waluta bazowa oraz frank szwajcarski, jako waluta kwotowana. Jest to para walutowa uznawana przez inwestorów za bezpieczną, dlatego warto zapoznać się z jej charakterystyką, aby rzeczywiście przekonać się co do tego, że rynek walutowy dla początkujących wcale nie musi być trudny.

Krótka charakterystyka: EUR/CHF

Początkujący inwestorzy powinni bliżej zainteresować się parą walutową EUR/CHF właśnie z uwagi na to, że ten cross traktowany jest jako bezpieczny. Wynika to głównie z tego, że euro zalicza się do walut globalnych. Przyjęte jest w 19 krajach Wspólnoty, a 6 odrębnych państw również przyjęło ją w ramach umów międzynarodowych. Natomiast, frank szwajcarski także zaliczany jest do grupy walut bezpiecznych. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy ogólna sytuacja na giełdach nie jest zbyt pewna. Największy szczyt EUR/CHF zanotowała w 2007 roku, po cenie 1,6828, z kolei historyczne minimum dla wspomnianej pary walutowej miało miejsce w styczniu 2015, to poziom wynosił 0,9031.Najkorzystniej dla tej pary walutowej prezentują się wykresy dzienne, na których widać wyraźnie, że wspomniana para walutowa osiąga wzrosty, nawet mimo pojawiających się w międzyczasie, nieznacznych spadków. Jest to też jedna z najbardziej wnikliwych obserwacji, dzięki jakim można poznać istotę rynku Forex. Jego dynamika, także w przypadku bezpiecznych par walutowych, w tym par krzyżowych jest atrakcyjna dla inwestorów.

Prognozy dla pary walutowej EUR/CHF

Prognozy dla pary walutowej EUR/CHF prezentują się w sposób optymistyczny, skłaniający do kupna. Od lutego 2017 roku wyraźnie widać, że notowania tej pary cross znajdują się w silnym trendzie wzrostowym. Trend wzrostowy można obserwować na udostępnianych przez ekspertów wykresach, które potwierdzają, że EUR/CHF to kurs w jaki warto inwestować, gdyż ryzyko jest na nim minimalne.

Obserwacja wykresów wskazuje, że na parze EUR/CHF zachodzi zjawisko tak zwanego podwójnego szczytu. Próby wyłamania górą na wykresach dziennych są mocno zauważalne. Dzięki temu rynek ten odznacza się stabilnością, cenną zwłaszcza dla początkujących inwestorów. Inwestorzy spekulują, że trendy związane ze wspomnianym rynkiem walutowym są korzystne, aczkolwiek należy zachować czujność, typową dla rynków inwestycyjnych. EUR/CHF to para walutowa, która niejednokrotnie udowodniła, że potrafi się silnie obronić i zawsze znajdzie się na wyższym niż przewidywany poziom. Między innymi z tego powodu inwestycje w obrębie walut europejskich są typowe dla przezornych polskich inwestorów. Od wielu lat można zauważyć, że te osoby, które interesują się polityką monetarną i sytuacją społeczno – gospodarczą Europy uzyskują najwięcej korzystnych transakcji. Jeśli więc inwestuje się w parę walutową EUR/CHF to spodziewać można się wyłącznie korzyści, kiedy do tego systematycznie sprawdza się udostępniane przez ekspertów analizy techniczne. Jest to bez wątpienia cenna wskazówka dla początkujących inwestorów.

Published by: